+420 326 340 360 | Email: info@apexcomp.cz

 • Podmínky ochrany osobních údajů

  I. Základní ustanovení

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je APEX Computer, s.r.o.
  Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Nerudova 600/2, 293 01 Mladá Boleslav
  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  telefon: +420 326 340 340

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  Účelem zpracování osobních údajů je:
  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

  IV. Doba uchovávání údajů

  Správce uchovává osobní údaje
  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  Příjemci osobních údajů jsou osoby
  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  zajišťující marketingové služby,
  za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
  - jméno a příjmení, titul,
  - poštovní adresa,
  - fakturační adresa,
  - mailová adresa,
  - telefonický kontakt,
  - údaje o bankovním spojení,
  - údaje o předmětu plnění Správce.
  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  VI. Vaše práva

  Za podmínek stanovených v GDPR máte
  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII. Závěrečná ustanovení

  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

 • Eset - antivirová ochrana počítače

  Jako dlouholetý partner společnosti Eset prodáváme našim zákazníkům komplexní antivirová řešení pro domácnosti i firmy. Neváhejte se na nás obrátit, i vám pomůžeme vybrat to nejlepší řešení pro ochranu vašeho počítače, telefonu, tabletu, serveru i celé firemní sítě. Užívejte si naplno a bezpečně výhody digitálního světa.

   

  Eset antivirový program

  Proč právě Eset?

  Kvalitní a spolehlivé produkty

  V dlouhodobém testování organizace Virus Bulletin VB100 získávají produkty Eset pravidelně vysoká ocenění kvality.

  Použití pro různé operační systémy

  Eset se pyšní mimo jiné vysokou účinností spolehlivých produktů a výbornými technologiemi. Díky systému licencování lze instalovat antivirová řešení na různé operační systémy od Windows, Mac až po Linux, včetně ochrany mobilních zařízení.

  ESET nezpomaluje váš počítač

  Všechny produkty ESET jsou vyvíjeny mimo jiné i s ohledem na zátěž systému. Díky tomu je po jejich nasazení práce na počítači stejně rychlá a plynulá jako bez antivirového programu.

   

  Eset pro domácnosti

  Nejprodávanějšími produkty v kategorii pro domácnosti:

  internte security

  Eset Internet Security - ochrana pro jednotlivé počítače, je možno zakoupit licenci pro 1-4 počítače. Tento produkt je také možno využít v menších firmách, kde používáte maximálně 4 počítače.

  eset mobile security

  Eset Mobile Security - ochrana mobilních telefonů a tabletů se systémem Android

  Eset Family Security Pack

  Eset Family Security Pack - výhodný rodinný balíček antivirové ochrany pro 3 počítače a 3 mobilní zařízení

  eset paternal security

  ESET Parental Control - rodinná licence pro ochranu vašich dětí. Díky této licenci můžete
  spolehlivě ochránit své děti před nástrahami internetu, určovat kolik času smí na svém mobilu strávit hraním her, případně zjistit kde se vaše dítě právě nachází.

  Eset Smart Security Premium

  Eset Smart Security Premium - získejte prémiovou ochranu v internetovém světě

   

  S výběrem vhodného řešení a instalací antivirového programu vám rádi pomůžeme.
  Neváhejte kontaktovat našeho obchodníka.

  Andrea Adamcová
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  tel: 607 665 303

 • Zásady používání souborů cookies

  1. OBECNĚ O COOKIES

  1.1 Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.

  1.2 Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

   

  2. DRUHY COOKIES

  V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

  2.1 Nezbytné soubory cookiesvám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.

  2.2 Funkční cookiesse používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).

  2.3 Analytické a výkonnostní cookiesnám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.

  2.4 Cookies pro cílenou reklamu a marketingzaznamenávají vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena vaším preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy.

  2.5 Cookies pro sociální médiaumožňují sdílení vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.

   

  3. COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME MY

  Na našich stránkách používáme tyto cookies:

  3.1 Nezbytné soubory cookies

  PHPSESSID
  cookiesMarketing
  cookiesStatistics
  3.2 Analytické a výkonnostní cookies

  (a) Google Analytics:
  Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  (b) HotJar: Podrobné informace o službě HotJar najdete na adrese: https://www.hotjar.com/blog/what-is-hotjar

   

  4. VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

  4.1 Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby vám při další návštěvě našich internetových stránek nahrajeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nové cookies.

  4.2 Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

  4.3 Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:

  Internet Explorer
  https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835;
  Firefox
  https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies;
  Chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs;
  Opera
  https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/;
  Safari
  https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ&viewlocale=cs_CZ;
  Safari pro iPad a iPhone
  https://support.apple.com/cs-cz/HT201265.

   

  4.4 Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.

  4.5 Chcete-li se dozvědět více o druzích cookies a o jejich správě či odstraňování, navštivte www.allaboutcookies.org.

   

  Verze ze dne 23. 8. 2021

 • Od roku 1991 působíme jako prodejce a servis výpočetní techniky a poskytovatel internetového připojení pro Mladou Boleslav a okolí.

  Co nás odlišuje od ostatních jsou desetiletí zkušeností v oboru, individuální přístup k potřebám každého zákazníka a 100% záruční a pozáruční servis.

  Od doby vzniku společnosti APEX Computer, s.r.o. prošla oblast IT obrovským vývojem a změnami a my stále pracujeme na tom, abychom udrželi krok a dokázali tak dál být přesně tím místem, kde naši zákazníci vždy najdou odbornou radu a pomoc.

  IT technologiemi umíme vybavit každého, ať už domácnost, malou kancelář nebo středně velkou firmu. Dodáváme počítače, tiskárny, včetně firemních zařízení, servery, rozvody kabeláže, softwarová řešení, připravíme a nainstalujeme pro vás síťová řešení, poskytujeme kompletní servis pro firmy a domácnosti.

  Jsme významným dodavatelem výpočetní techniky a tiskáren pro firmy, školy a obecní úřady v Mladé Boleslavi a okolí, mimo jiné také již několik let zajišťujeme techniku pro volby. 

  Jsme oficiálními partnery značek HP, Acer, Eset, Microsoft, Adobe a dalších.

  Od roku 1993 vyvíjíme a dodáváme vlastní informační systém KOSTKA, pro malé a střední firmy. Náš informační systém KOSTKA využívají pro správu firemních dat, vnitřní organizaci a řízení již stovky firem v ČR a SR.

  Naše komplexní péče o zákazníka a skutečný individuální přístup jsou tím, čím se odlišujeme. Třicetiletá tradice a dlouhodobá spolupráce se zákazníky a firmami, v regionu i mimo něj, nám ukazuje, že svoji práci děláme dobře.

  apex computer mlad boleslav 1

  oddělovač

Novinky a akce

úterý, 31 květen 2022 09:57

Oblíbená a dnes už tradiční LETNÍ AKCE je tady :-D Jako každý rok, i letos startuje zákazníky oblíbená akce CUC NA KLÁDĚ V ČOKOLÁDĚ aneb pro naše zákazníky máme nachystaný plný mrazák výborných...

úterý, 24 květen 2022 15:00

Úspěšně zvládnutá maturita, přijetí na vejšku nebo na střední? Tak to chce oslavu! Speciálně pro studenty jsme nachystali velký výběr kvalitních a cenově dostupných notebooků.

neděle, 06 březen 2022 19:14

Pohrajte si s březnem! Přijďte si vybrat ze zajímavé nabídky skvělých produktů připravených nejen pro hráče! Vše máme pro vás skladem na prodejně v Nerudově ulici. Nabídka platí do vyprodání zásob a...

středa, 19 leden 2022 12:53

Nepřehlédněte - Skvělý výkon za skvělou cenu   Asus ExpertBook L1 L1500 ASUS ExpertBook L1 je šitý na míru pro podnikání, je tedy chytrou volbou pro ambiciózní startupy, vzdělávací...

úterý, 30 listopad 2021 09:43

Pracovní notebook nebo domácí? Asus ExpertBook L1500 vyhoví oběma požadavkům a v prosinci ho můžete pořídit za skvělou cenu! Neváhejte, zásoby jsou omezené a nabídka platí pouze do vyprodání...

čtvrtek, 21 říjen 2021 15:58

Oblíbená akce VÝPRODEJ VOLEBNÍCH NOTEBOOKŮ je znovu tady!   Nechce se vám nebo momentálně nemůžete investovat do nového notebooku? Připravili jsme pro vás příjemnou akci, díky které si...

Eset | Antivirová ochrana | certifikovaný partner Apex Computer

APEX Computer, s.r.o.

Certifikovaný partner ESET

Jsme certifikovaným partnerem společnosti Eset, která vyvíjí a poskytuje bezpečnostní software ve více než 200 zemích světa. Pomůžeme vám vybrat vhodný produkt kybernetické ochrany pro celou firmu i pro domácnost.

Více informací o ESET

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec
Created by LINELABOX